PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących
Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot
prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w
Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw
Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji
przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe
Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych
informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania
danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca
szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych
osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:
a. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu,
adres e-mail)
b. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
c. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu,
adres e-mail)

2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych
wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.4.

2.3 Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub
usług bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi
prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako
administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem
Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym
dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa
się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z
dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich
danych osobowych jest dobrowolne.

2.5 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru
sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane
– w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na
zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom
obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym
dostawy zamówionych towarów. 

2.6 Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych
danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych
osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

2.7 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik
ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy
Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez
Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

2.8 Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są
chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi
przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją
wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i
organizacyjnych.

3. Ciasteczka (cookies)

3.1 Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają
dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również
służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze
Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików
"cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne
utrudnienia.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Aktualnie w sklepie trwa przerwa konserwacyjna. Przepraszamy za utrudnienia, zamówienia nie będą realizowane.